Kurjer Warszawski., R.110, nr 91 (2 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie