Kurjer Warszawski., R.110, nr 90 (1 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie