Kurjer Warszawski., R.110, nr 89 (31 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie