Kurjer Warszawski., R.110, nr 84 (26 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie