Kurjer Warszawski., R.110, nr 78 (20 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie