Kurjer Warszawski., R.110, nr 76 (18 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie