Kurjer Warszawski., R.110, nr 75 (17 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie