Kurjer Warszawski., R.110, nr 73 (15 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie