Kurjer Warszawski., R.110, nr 65 (7 marca 1930) - wyd. poranne

gazety polskie