Kurjer Warszawski., R.110, nr 58 (28 lutego 1930) - wyd. poranne

gazety polskie