Kurjer Warszawski., R.110, nr 56 (26 lutego 1930) - wyd. poranne

gazety polskie