Kurjer Warszawski., R.110, nr 45 (15 lutego 1930) - wyd. poranne

gazety polskie