Kurjer Warszawski., R.110, nr 44 (14 lutego 1930) - wyd. poranne

gazety polskie