Kurjer Warszawski., R.110, nr 43 (13 lutego 1930) - wyd. poranne

gazety polskie