Kurjer Warszawski., R.110, nr 40 (10 lutego 1930) - wyd. poranne

gazety polskie