Kurjer Warszawski., R.110, nr 28 (29 stycznia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie