Kurjer Warszawski., R.110, nr 23 (24 stycznia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie