Kurjer Warszawski., R.110, nr 19 (20 stycznia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie