Kurjer Warszawski., R.109, nr 348 (19 grudnia 1929)

gazety polskie