Kurjer Warszawski., R.109, nr 345 (16 grudnia 1929)

gazety polskie