Kurjer Warszawski., R.109, nr 336 (7 grudnia 1929)

gazety polskie