Kurjer Warszawski., R.107, nr 285 (17 października 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie