Kurjer Warszawski., R.107, nr 282 (14 października 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie