Kurjer Warszawski., R.107, nr 271 (3 października 1927)

gazety polskie