Kurjer Warszawski., R.107, nr 267 (29 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie