Kurjer Warszawski., R.107, nr 260 (22 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie