Kurjer Warszawski., R.107, nr 259 (21 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie