Kurjer Warszawski., R.107, nr 258 (20 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie