Kurjer Warszawski., R.107, nr 255 (17 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie