Kurjer Warszawski., R.107, nr 246 (8 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie