Kurjer Warszawski., R.107, nr 245 (7 września 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie