Kurjer Warszawski., R.107, nr 236 (29 sierpnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie