Kurjer Warszawski., R.107, nr 230 (23 sierpnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie