Kurjer Warszawski., R.107, nr 225 (18 sierpnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie