Kurjer Warszawski., R.107, nr 218 (10 sierpnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie