Kurjer Warszawski., R.107, nr 216 (8 sierpnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie