Kurjer Warszawski., R.107, nr 198 (21 lipca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie