Kurjer Warszawski., R.107, nr 195 (18 lipca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie