Kurjer Warszawski., R.107, nr 193 (16 lipca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie