Kurjer Warszawski., R.107, nr 192 (15 lipca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie