Kurjer Warszawski., R.107, nr 175 (28 czerwca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie