Kurjer Warszawski., R.107, nr 170 (23 czerwca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie