Kurjer Warszawski., R.107, nr 165 (18 czerwca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie