Kurjer Warszawski., R.107, nr 162 (15 czerwca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie