Kurjer Warszawski., R.107, nr 150 (2 czerwca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie