Kurjer Warszawski., R.107, nr 145 (28 maja 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie