Kurjer Warszawski., R.107, nr 136 (19 maja 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie