Kurjer Warszawski., R.107, nr 128 (11 maja 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie