Kurjer Warszawski., R.107, nr 126 (9 maja 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie