Kurjer Warszawski., R.107, nr 124 (7 maja 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie